top of page

Πέμ 12 Οκτ

|

Dolphin conference & Hotel

New Academic Year Starting October 2023

Start your journey with our Core Energetics Professional Training program!

Registration is closed
See other events
New Academic Year Starting October 2023
New Academic Year Starting October 2023

Time & Location

12 Οκτ 2023, 10:00 π.μ. – 15 Οκτ 2023, 5:00 μ.μ.

Dolphin conference & Hotel , Agii Apostoli 190 17, Greece

About the Event

*for English, please scroll below*

Έναρξη νέου ακαδημαϊκού έτους προγράμματος Core Energetics τον Σεπτέμβριο του 2023 

Η τετραετής εκπαίδευση στο σύστημα σωματικής ψυχοθεραπείας Core Energetics αποτελεί μια βιωματική, δυναμική και ολιστική μέθοδο, που απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, άλλα και σε κάθε έναν που ενδιαφέρεται προσωπικά να εμβαθύνει την σχέση με τον εαυτό του και τους γύρω του. 

Οι μαθητές που επιλέγουν και γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα, θα εξερευνήσουν πεποιθήσεις (για τον εαυτό τους και την ζωή) που υπονομεύουν την αληθινή τους δύναμη και καθιστούν δύσκολη την καθημερινότητά τους. Θα τους δοθούν εργαλεία για να διερευνήσουν την πηγή της απογοήτευσης, και την αίσθηση του ανολοκλήρωτου, καθώς και θα λάβουν υποστήριξη στο να είναι πιο πρόθυμοι να πάρουν ρίσκα με αποτέλεσμα να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο όραμά τους. Αυτή η μετασχηματιστική διαδικασία θα σας επιτρέψει να βρείτε τα όριά σας, τον εαυτό σας και να προχωρήσετε στη ζωή με μια ανανεωμένη αίσθηση σκοπού. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και ψυχοθεραπευτές, σωματικοί και μη, καθώς και άλλοι θεραπευτές που επιθυμούν να αρχίσουν να δουλεύουν με τους πελάτες τους στο συναισθηματικό, νοητικό, ενεργειακό και πνευματικό επίπεδο. 

Το σύστημα Core Energetics αναπτύχθηκε από τον Δρ. John Pierrakos, ο οποίος βασίστηκε στο έργο του Wilhelm Reich, πρωτοπόρο της σωματικής ψυχοθεραπείας. Βασίζεται στην ψυχοσωματική ενότητα του ατόμου και την εγγενή του δυνατότητα για θεραπεία. Η διαδικασία που ακολουθεί το σύστημα, συμπεριλαμβάνει τα επίπεδα της φυσικής, συναισθηματικής, διανοητικής και πνευματικής διάστασης του ατόμου. 

Μέσα από τις αρχές του Core Energetics, της ανάλυσης των δομών χαρακτήρα, τη φυσιολογία, την ανατομία και το θεωρητικό υπόβαθρο ψυχοδυναμικής, αναπτυξιακής και σχεσιακής ψυχοθεραπείας το 4ετές πρόγραμμα Core Energetics αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών. Το εκπαιδευτικό μοντέλο είναι βιωματικό και περιλαμβάνει ομαδικές και ατομικές συνεδρίες, τεχνικές, εποπτείες καθώς και καθοδηγούμενες συνεδρίες.  

Η πρακτική άσκηση από το τρίτο έτος σπουδών και η βιωματική εμβάθυνση στις γνώσεις του Core Energetics μέσα από την εφαρμογή των αρχών του συστήματος προσφέρουν την απαραίτητη κλινική εμπειρία ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας ως Core Energetics Practitioners. 

Μέσα σε ένα ασφαλές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καθώς οι διδάσκοντες καθηγητές έρχονται από όλο τον κόσμο, το Ινστιτούτο προσφέρει ένα τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο ώστε να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις συγκεκριμένες τεχνικές, στην θεωρία και στην πρακτική άσκηση του συστήματος Core Energetics. Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θεωρούνται πιστοποιημένοι σωματικοί θεραπευτές Core Energetics. 

Σημειώσεις

· Ο εκπαιδευόμενος με την εγγραφή του δεσμεύεται μόνο για το πρώτο έτος του προγράμματος. 

· Δεχόμαστε εγγραφές μέχρι και το δεύτερο 4ήμερο του προγράμματος όπου και οι εκπαιδευόμενοι εγγράφονται και δεσμεύονται για την παρακολούθηση μόνο του 1ου έτους. 

Ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους 2023-2024: 

12 - 15 Οκτωβρίου 2023

7 - 10 Δεκεμβρίου, 2023

18-21 Ιανουαρίου, 2024 

28-31 Μαρτίου, 2024 

23-26 Μαίου, 2024 

 

Κόστος Προγράμματος 

3000 ευρώ ετησίως + (24% ΦΠΑ για μαθητές εντός Ελλάδος και χωρών εκτός ΕΕ)

Διαμονή: Εξαρτάται από την επιλογή δωματίου: Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Γιώργο Σταθόπουλο στο email που αναγράφεται παρακάτω για τις τρέχουσες τιμές 

Υπάρχουν περιορισμένες ευκαιρίες υποτροφιών που επιλέγονται με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες κάθε έτους 

Τοποθεσία

Dolphin Resort Hotel& Conference, Άγιοι Απόστολοι, 190 17 

Για εγγραφή, για περισσότερες πληροφορίες, ή για να κανονίσετε μία συνάντηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Γιώργο Σταθόπουλο στο assistcoreenergeticsgreece@gmail.com ή μπείτε στην ιστοσελίδα μας www.coreenergeticsgreece.org για να δείτε αναλυτικά πληροφορίες για το τετραετές πρόγραμμα. 

 

****************************************** 

4-Year Practitioner Program starting in September 2023 

The 4-year training on the Core Energetics Body Psychotherapy modality is an experiential, dynamic and holistic method, which addresses to mental health professionals who want to enrich their knowledge, but also to anyone who is interested in deepening their relationship to themselves and to others. 

Students who choose, and are accepted into this program will explore beliefs about the self and life which undermine true power and make it impossible to create abundant and joyful lives. It will give them the tools to examine the source of frustration, and unfulfillment and support the development of the willingness to take the risks, which allow for the manifestation of one's vision. This transformative process will allow you to find your edges, reclaim yourself and move forward in life with a renewed sense of purpose. It can also be attended by psychotherapists, body therapists and other healers who wish to engage their clients at the emotional, mental, energy, and spiritual dimension of their healing. 

Core Energetics was developed by Dr. John Pierrakos based on the work of Wilhelm Reich, a pioneer of body psychotherapy. The method is based on the psychosomatic unity of the individual and his inherent capacity for therapy. Through the idea of creative evolution, the process of Core Energetics focuses on the physical, emotional, mental and spiritual levels of the individual. 

Through the Core Energetics principles, character structure analysis, physiology, anatomy and the theoretical background of psychodynamic, developmental and relational psychotherapy, the 4 year program is a complete modality. The program is experiential and consists of group and individual sessions, techniques, supervisions and guided sessions.  

Giving sessions as a trainee -which starts in the third year- along with the curriculum and the experientials, offer the necessary clinical experience so that each trainee can start their journey as a Core Energetics practitioner. 

In a safe and multicultural environment, the faculty come from all around the world to introduce the trainees to specific techniques, theory and practice of the method of Core Energetics. At the end of the program, trainees receive a certificate as Core Energetics body psychotherapists. 

Notes

· By enrolling, the trainee only commits for the 1st year of the program. 

· We accept enrollments up until the second module of the program, where the trainees are committing for the 1st year only. 

Academic Year 2023-2024 

October 12 - 15, 2023

December 7 - 1, 2023

January 18 - 21, 2024 

March 28 - 31 , 2024 

May 23 - 26, 2024 

Program Cost 

Yearly €3,000 + (24%VAT for students within Greece and Non EU countries) 

Accommodations : Varies according to room selection : please contact Yorgos Stathopolous for current rates  

Limited Scholarship opportunities are available based on verified need 

Location

Dolphin Resort Hotel & Conference, Agioi Apostoloi, 190 17 

To enroll, for more information or to arrange a meeting with us, please contact Yorgos at: assistcoreenergeticsgreece@gmail.com or visit our website www.coreenergeticsgreece.org to view the entire curriculum 

Share This Event

bottom of page